Komunikaty

Dokumentacja: Wymiar w świetle dla słupków ruchomych

Dodane przez Paweł Brendel ponad 2 lat temu

Przy zaznaczonych opcjach "Tylko ramy" oraz "Wymiar w świetle":

dla konstrukcji z ruchomym słupkiem jest teraz wyświetlany zarówno wymiar przy obu otwartych skrzydłach, jak również wymiar w świetle dla każdego skrzydła osobno:

Dokumentacja: Elementy dodatkowe w kolorze okleiny na rysunku

Dodane przez Paweł Brendel ponad 3 lat temu

Istnieje możliwość skonfigurowania, aby elementy dodatkowe, takie jak okapniki, nawiewniki itp rysowały się w kolorze okleiny:

W efekcie otrzymamy:

Opcja dostępna od wersji 1.5.*.8676

Dokumentacja: Nowe oznaczenie skrzydła otwieranego na zewnątrz

Dodane przez Paweł Brendel ponad 3 lat temu

W przypadku skrzydeł otwieranych na zewnątrz pojawia się teraz dodatkowy znak ^ przed nazwą okucia. Cała nazwa jest teraz zawsze na białym tle:

Taki sposób oznaczenia sprawdza się lepiej w przypadku małych rysunków lub skomplikowanych konstrukcji.

Dokumentacja: Ułatwienie przy konstrukcjach ze skosami

Dodane przez Paweł Brendel ponad 3 lat temu

Przy skomplikowanych konstrukcjach ze skosami, można skorzystać teraz z nowej funkcjonalności: "Usuń pozostałe ościeżnice".

Przykład zastosowania:

1. Najpierw dodajemy dwa pionowe podziały okna o zerowej szerokości.
2. Ustawiamy proporcje podziału okna (400mm), tak aby otrzymać docelowy kształt środkowej ościeżnicy (1600mm).
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na środkową ościeżnicę i klikamy akcję "Usuń pozostałe ościeżnice".
4. Otrzymujemy następujący efekt:

Dokumentacja: Opis zmian w wersji programu 1.5

Dodane przez Paweł Brendel ponad 3 lat temu

Zebrane informacje o najważniejszych zmianach i nowych funkcjonalnościach w programie PAM.

Dokumentacja: Informacja o kącie szprosu/poprzeczki podczas rysowania

Dodane przez Paweł Brendel ponad 3 lat temu

W prawym górnym rogu, podczas konstruowania elementów skośnych, jest wyświetlana informacja pod jakim kątem zostanie wstawiony element:

Dokumentacja: Sprawdzanie cen w zależności od rodzaju produktu

Dodane przez Paweł Brendel ponad 3 lat temu

Gdy chcemy sprawdzić jaka jest łączna kwota zamówienia w zależności od rodzaju produktu, wystarczy przejść na listę produktów, następnie zaznaczyć wybrane pozycje o tej samej nazwie towaru (np. OKNO PVC):

W podsumowaniu pod listą otrzymamy informację o łącznej kwocie dla wybranych pozycji.

Analogicznie dla usług:

Porada: aby szybko przefiltrować listę do danego rodzaju produktu wystarczy kliknąć na komórkę z wartością do jakiej chcemy przefiltrować np. OKNO PVC i nacisnąć klawisz F9.

Dokumentacja: Domyślny zapis

Dodane przez Mikołaj Kwasek ponad 3 lat temu

Przy próbie wyjścia z obecnego modułu bez zapisu pojawia nam się następujący komunikat:

Nasz wybór możemy zapisać jako domyślny, poprzez zaznaczenie checkbox-a 'Nie pytaj ponownie'. Od tego momentu nasza decyzja będzie zapisana, a okno dialogowe nie pokaże się ponownie.

Do zmiany naszego domyślnego zapisu służy dyskietka umiejscowiona w prawym dolnym rogu programu.

Domyślny zapis - zapisuje dane podczas opuszczania aktualnej zakładki,
Domyślny brak zapisu - nie zapisuje danych podczas opuszczania aktualnej zakładki,
Żądaj potwierdzenia przed zapisem - powoduje wyświetlenie okna dialogowego zapisu danych (Obrazek nr. 1) - jest to domyśle ustawienie.

Dokumentacja: Kopiowanie produktów

Dodane przez Paweł Brendel ponad 3 lat temu

W nowej wersji programu zmianie uległ sposób kopiowania i wklejania pozycji zamówienia. Od teraz można kopiować i wklejać wiele produktów. Opcje te są jednak dostępne jedynie z poziomu listy produktów. Wycofana została funkcjonalność wstawiania ze schowka do bieżącej pozycji (zakładka dane produktu).

Aby skopiować pozycje:
zaznaczamy pozycje, które chcemy skopiować, klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie klikamy opcję "Kopiuj produkt do schowka":

Aby wkleić pozycje, klikamy prawym przyciskiem myszy na lisćie produktów i wybieramy opcję "Wstaw produkt ze schowka":

Dokumentacja: Informacja o długości profilu ramy, skrzydła

Dodane przez Paweł Brendel ponad 3 lat temu

W edytorze graficznym po najechaniu na dowolny profil skrzydła lub ramy w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona informacja o długości, kątach oraz zastosowanym profilu.

1 2 (1-10/18)

Eksportuj do Atom

Wstaw obraz ze schowka (Maksymalny rozmiar: 8,789 MB)